Znajomość branży

Przede wszystkim, przed rozpoczęciem pracy nad grafiką, na przykład nad projektem wizytówki, staram się nieco poznać branżę danej firmy, która zleciła mi wykonanie zadania. Umożliwia mi to stworzenie pewnej koncepcji, na której będę opierał cały mój projekt. W każdej branży co innego jest ważne, inni są również klienci. To właśnie klienci firmy, dla której pracuję są odbiorcami wykonywanej przeze mnie grafiki, więc nie mogę o nich zapominać pracując nad materiałem.

Grafika musi więc być dopasowana do grupy docelowej. Jeśli pracuję nad kampanią reklamową dużej i popularnej firmy, nie ukierunkowuje się na żadną konkretną grupę, lecz próbuję trafić do przeciętnego człowieka. W przypadku dużych firm, odbiorcami są bowiem masy ludzi. Materiał musi więc być przejrzysty i stosunkowo prosty. Powstrzymuję się więc w takiej sytuacji od tworzenia szczególnie wymyślnych grafik. Opieram się raczej na prostych grafikach i prostym humorze, aby trafiał on do wszystkich, wykształconych, niewykształconych, biednych i bogatych.

Poznawanie branży firmy będącej zleceniodawcą najłatwiejsze jest poprzez rozmowę z przedstawicielami tej firmy. Warto poprosić ich o krótkie przedstawienie swojej działalności, jak również działalności konkurencji.